Verbaannorm berekenen

Wat is een realistisch en haalbaar verzuimniveau voor uw organisatie?

Wat is uw verzuimnorm? Met andere woorden: Wat is een realistisch en haalbaar verzuimniveau voor uw organisatie? U kunt dit op een eenvoudige wijze berekenen via de betrouwbare Verbaannorm op deze website. Desgewenst kunt u telefonisch een gratis toelichting krijgen op de uitkomst van de norm. Belt u dan tijdens kantooruren met Falke & Verbaan: 035-699 71 00.

Daan Verbaan, grondlegger van bureau Falke & Verbaan, heeft in 1984 de Verbaannorm ontwikkeld. Om aan te sluiten bij de praktijk wordt deze norm regelmatig herijkt. De laatste herijking heeft plaatsgevonden in 2016.

Waarom is de Verbaannorm voor u interessant?
De Verbaannorm geeft u een indicatie van het haalbare verzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen. De Verbaannorm maakt het mogelijk om:

  • Op eenduidige wijze doelen te stellen ter verlaging van het verzuim voor uw totale organisatie.
  • Realistische doelstellingen te bepalen op basis van uw actuele personeelsbezetting.
  • De verzuim doelen te ‘vertalen’ naar afdelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de personele bezetting per afdeling.
  • Het verzuim te kapitaliseren om zo een verantwoord investeringsbesluit te kunnen nemen.

Blijkt uit de test dat uw huidige verzuimcijfer hoger is dan de norm, dan kan Falke & Verbaan u adviseren hoe u uw verzuim op een structurele manier kan verlagen. Daarvoor maken we gebruik van onze eigen unieke modellen. Visie en verankering binnen uw organisatie zijn de sleutelwoorden van onze werkmethode.

Let op als u de Verbaannorm invult:

  1. Voor volledige statistische betrouwbaarheid wordt bij het berekenen van verzuimcijfers n=50 aangehouden als het minimale aantal medewerkers waarvoor uitspraken gedaan kunnen worden. Voor de berekening van de Verbaannorm voor kleinere afdelingen kunt u als stelregel aanhouden dat voor groepen groter dan 25 medewerkers de norm een goede indicatie is.
  2. De Verbaannormberekening is inclusief het 2e verzuimjaar.

Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie of voor een maatwerkoplossing, zoals een gedifferentieerde Verbaannormberekening of implementatieadviezen, vrijblijvend contact opnemen met één van onze consultants via telefoonnummer 040-265 61 61 of 035-699 71 00.