Wat we doen

Verzuim verlagen, inzetbaarheid optimaliseren en vergroten van productiviteit bij medewerkers. Daar ondersteunen we u bij.

Whitepaper

Wat hebben het verhogen van de inzetbaarheid en verandermanagement met elkaar gemeen? Lees het in onze whitepaper.

Wie we zijn

Wij zijn Falke & Verbaan, uw organisatieadviseurs bij inzetbaarheidsvraagstukken vanuit de gedragsmatige visie.

Ons werk

Van verzuim en gedrag tot en met verzuimcoaching en casemanagement. Bekijk wat we al gedaan hebben voor onze opdrachtgevers.

De academie

Onze academie biedt verschillende trainingen op het gebied van verzuimmanagement, uiteraard met onze gedragsmatige visie als rode draad.

Verzuim en gedrag

Op basis van onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij aangeven dat een integrale benadering, waarbij alle partijen worden betrokken in de cultuurverandering, altijd tot de beste resultaten leidt. Ons ‘integraal verzuimtraject’ is een combinatie van probleemanalyse en advisering, koersbepaling, (online) leren en ontwikkelen van management en medewerkers en borgingsactiviteiten. 

Falke Verbaan dienst 1

Zelfregie

De maatschappij verandert en daarmee ook de arbeidsmarkt. Zijn organisaties en medewerkers hierop voorbereid en zijn ze in staat mee te bewegen? Duurzame inzetbaarheid is in deze context een steeds prominenter onderwerp van onze dienstverlening. In onze visie richten werkgever en werknemer zich, naast een goede gezondheid en voldoende kennis en vaardigeden, vooral op motivatie en het vermogen om de gewenste werkprestatie te blijven leveren, nu en in de toekomst.

Advies Arbodienstverlening

Falke & Verbaan is al jarenlang actief op de markt van arbodienstverlening. We hebben alles gezien en meegemaakt: wetswijzigingen, marktontwikkelingen, grote (en kleine) aanbestedingen, effectiviteitsonderzoeken, vastgelopen samenwerkingen. Door onze ervaring en grote netwerk zijn we dan ook trots marktspecialist op dit terrein. Onder de naam ArboView bieden wij ondersteuning en advies bij uiteenlopende onderwerpen. Wij duiken graag samen met u het diepe in om op zoek te gaan naar een antwoord op uw vraagstuk.

falke verbaan dienst 2
Falke Verbaan dienst 3

Verzuimcoaching en casemanagement

Falke & Verbaan adviseert en ondersteunt klanten bij het implementeren van de gedragsmatige visie op verzuim en het reduceren van de kosten. Dit doen wij door middel van het gericht inzetten van coaches die leidinggevenden en/of HR coachen in de gedragsmatige visie op verzuim. Tevens geeft Falke & Verbaan u graag inzicht op welke manier kosten rondom verzuim gereduceerd kunnen worden.