Door aandacht meer grip op verzuim

“De trainingen hebben leidinggevenden meer zelfvertrouwen gegeven waardoor verzuim veel minder gezien wordt als iets negatiefs”

Falke & Verbaan Groep in gesprek met Melithsa Demmers, Directeur HR bij Praxis: “In 2018 zagen we het verzuim stijgen, we hadden geen grip op langdurige dossiers en de kosten waren hoog. Daarnaast hadden we behoefte aan ondersteuning bij het neerzetten van een visie op verzuim in de organisatie. Deze punten zijn we met Falke & Verbaan Groep gaan aanpakken. Tijdens een kick-off sessie met het Management Team hebben we kennis gemaakt met de gedragsmatige kijk op verzuim. Dat kwam hard binnen en was confronterend. Op die manier hebben we een doorbraak beleefd – de sessie vormde een eye opener.”  

De coaching en trainingen van Falke & Verbaan hebben vervolgens sterk bijgedragen aan het creëren van een andere kijk op verzuim. “De trainingen hebben leidinggevenden meer zelfvertrouwen gegeven in de gespreksvoering waardoor verzuim veel minder gezien wordt als iets negatiefs.  Leidinggevenden kwamen erachter dat het gesprek niet over de ziekte hoeft te gaan, maar over hoe de medewerker omgaat met de ziekte in relatie tot het werk en het goede gesprek tussen beiden.”

Welke tips heb je voor andere organisaties om meer grip op het verzuim te krijgen?

“Falke & Verbaan heeft ons geholpen bij het duidelijk krijgen van de randvoorwaarden die je nodig hebt om meer grip te krijgen op verzuim. Dan gaat het bijvoorbeeld over de juiste managementinformatie, een inzichtelijk dashboard, een ondersteunend verzuimmanagementsysteem en een arbodienst die vanuit dezelfde visie opereert.

Daarnaast is draagvlak heel belangrijk. Het traject moet top-down worden gedragen. Het begint bij het Management Team. Hierin was de kick-off sessie met Waldo Falke van doorslaggevend belang: iedereen moet zich bewust worden, erachter staan en hetzelfde verhaal vertellen. Als de top het niet belangrijk maakt gaat het niet vliegen. Het klinkt heel cliché om het top-down in te richten, maar in dit geval denk ik dat het echt beter werkt. Uiteindelijk zal het ook in de andere lagen van de organisatie worden gedragen.  Zo kom je in de juiste flow dat top-down en bottom-up elkaar gaan versterken en aansporen. Dan is de cirkel rond.”

Wat is voor jou de essentie voor een succesvolle verzuimaanpak?

“Aandacht is het sleutelwoord. Aandacht op individueel niveau: het voeren van het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Gewoon op de werkvloer verbinding zoeken met het team en de medewerkers- daar geloof ik heilig in. En daarnaast aandacht vanuit de organisatie. Maak het belangrijk! Zo blijft de sense of urgency voor het onderwerp behouden.”

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email