Het gaat nu niet meer over ziekte maar over gedrag.

Frank van den Oever, Adviseur Arbo & Gezondheid bij Coöperatie DELA: “De aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan ligt in 2015, het verzuim was toen 8%. We wilden toe naar het eigen regie model, waarbij de driehoek samenwerking tussen medewerker, leidinggevende en de bedrijfsarts centraal staat. De gedragsmatige visie van Falke & Verbaan paste daar heel goed bij. Falke & Verbaan heeft ons met name ondersteund bij het ontwikkelen van de gedragsmatige mindset. Tijdens de consensusvorming kwamen we er bijvoorbeeld achter dat we veel te lief waren en we het warme zakelijke gesprek (bij ons ook wel het ‘dappere gesprek’ genoemd) vermeden.

De grootste verandering sinds onze samenwerking is dat leidinggevende en medewerker veel meer samen in gesprek gaan en de bedrijfsarts als adviseur inschakelen. De trainingen van Falke & Verbaan hebben sterk bijgedragen aan het leggen van de basis voor een cultuurverandering op dit vlak. De trainingen werden goed ontvangen. Waar men in eerste instantie terughoudend was en dacht: ‘weer een verzuimtraining’, merkte je dat deelnemers na een half uur rechtop gingen zitten; men ervaarde dat het om gedrag gaat: dat was een eye opener. Leidinggevenden hebben inzicht gekregen in hun beïnvloedingsmogelijkheden: het gaat nu niet meer over verzuim binnen DELA maar over het gedrag van de collega’s.”

Wat zijn de resultaten en hoe borgen jullie dit?

Het verzuim is al twee jaar aan het dalen binnen DELA ook de verzuimduur is enorm ingekort. Verzuim staat duidelijk op de agenda, het MT stelt elk jaar targets en het komt maandelijks terug in teams. Ook borgingstrainingen met Falke & Verbaan zullen regelmatig georganiseerd worden. Het is belangrijk dat je alert blijft en aandacht behoudt.

Heeft deze aanpak ook nog andere veranderingen met zich meegebracht binnen DELA?

Het dappere gesprek wordt nu ook op andere thema’s gevoerd zoals beoordeling en functioneren. Daar ben ik wel trots op, dat er via de zijkant ook daar verandering is gekomen.

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email