Kwadrantentool

Welk type arbodienstverlening past bij uw organisatie?

Het kwadrantenmodel van Falke & Verbaan omschrijft vijf kwadranten waarop u arbodienstverlening binnen uw organisatie vorm kunt geven. Ieder kwadrant staat voor een type arbodienstverlening.

Klik hier voor het historisch overzicht en de achtergrond van de vijf kwadranten.

Welk type arbodienstverlening past bij uw organisatie/afdeling?
Met de kwadrantentool kunt u gratis en eenvoudig achterhalen welk type arbodienstverlening bij uw organisatie past. Het doorlopen van de vragenlijst neemt ca. 15 minuten van uw tijd in beslag en u krijgt daarna direct de uitslag.

De Kwadranten

Eigen regie is vormgegeven als een onderdeel van het onderstaande Kwadrantenmodel, ontwikkeld door Falke & Verbaan. De beschreven modellen zijn procesmodellen. Ze laten zien hoe het proces van arbodienstverlening ingericht is. Dit staat los van de onderliggende visies op verzuim. Om de context van eigen regie in dit model te begrijpen, lichten we hieronder de verschillende vormen van arbodienstverlening toe. In welk kwadrant een organisatie past en op welke manier de arbodienstverlening het beste kan worden vormgeven, is afhankelijk van twee zaken:

  1. De mate waarin regie over de verzuimbegeleiding in de lijn ligt.
  2. De mate waarin de organisatie in het verzuimproces afhankelijk is van een externe (arbo)dienstverlener, voor bijvoorbeeld de administratie, termijnbewaking, inzet professionals et cetera.