Mini conferentie; Eigen regie maar bij wie?

Sluit aan bij onze online miniconferentie en ontdek hoe gedrag een sleutelrol speelt in verzuim en wordt geïnspireerd door strategieën om dit effectief aan te pakken.

Dinsdag 10 september 
09.30 – 12.30 uur
Online

Donderdag 7 november
09.30 – 12.30 uur
Online

Programma

9.30 – 10.15 uur opening door Rianne Baan

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Maar bij wie ligt de regie als het gaat om de inzetbaarheid van medewerkers? Is dit Human Resources, als verantwoordelijke voor het strategisch beleid? Is het de leidinggevende die het dichtst bij de medewerkers staat of is het de medewerker zelf? Maak kennis met de gedragsmatige visie op verzuim.

Workshopronde 1: 10.15 – 11.00 uur
Workshopronde 2: 11.15 – 12.00 uur

Wij bieden tijdens de miniconferentie twee tijdsmomenten met verschillende praktische workshops aan. Hierbij kan er gekozen worden tussen de volgende thema’s:

  • Perspectief op Werk

Langdurig verzuim kan door allerlei omstandigheden erg complex zijn. Om werknemers én werkgevers daarin te ondersteunen hebben wij een aantal jaren geleden in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO het bewezen effectieve POW (Perspectief Op Werk)- programma ontwikkeld. POW bestaat uit een 5-delige workshop voor medewerkers in verzuim (>4 weken) en heeft als belangrijkste doelstellingen: het versterken van zelfregie, nieuw perspectief creëren op volledige werkhervatting en de re-integratie versnellen. Tijdens deze workshop vertelt Tom de Vries, Managing Consultant, meer over het thema en de resultaten die het inzetten van POW oplevert.

 

 

  • Coaching en casemanagement 

Wij geloven dat coaching on the job tot het beste resultaat leidt in de uitvoering van verzuim-management. Juist in de dagelijkse praktijk is het voor leidinggevenden of andere betrokkenen een uitdaging om de rol als casemanager op te pakken. Tijdens deze workshop staan onze verzuimcoaches klaar om het verzuimdossier te bespreken waar u niet uitkomt. Voor deze workshop geldt dat er maximaal twee afgevaardigden per organisatie aanwezig kunnen zijn.

  • Arbodienstverlening 

Arbodienstverlening is complex en een aanbesteding over dit onderwerp is tijdrovend en vraagt om de juiste expertise. Naast wettelijke kaders zoals de Wet verbetering poortwachter, nieuwe Arbowet, aangescherpte privacy-regels en maatwerk/ vangnet-regelingen waar u rekening mee moet houden, wilt u de arbodienstverlener vinden die een bijdrage levert aan uw organisatiedoelstellingen. Een arbodienstverlener die naadloos aansluit bij de door uw gekozen visie en koers. Tijdens deze workshop vertelt Rianne Baan welke do’s en dont’s belangrijk zijn in het aanbesteden van arbodienstverlening.

Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke workshops u wilt bijwonen. 

12.00 – 12.30 uur gezamenlijke afsluiting

 

Onze sprekers

  • Rianne Baan      Arbodienstverlening
  • Tom de Vries      Perspectief op werk
  • Ilse Dieben        Casemanagement
  • Tessa Crucq      Casemanagement
  • Liselotte Rieksen              Casemanagement
  • Sonja Regtien    Casemanagement

Inschrijven

Hiernaast kunt u het inschrijfformulier invullen. Deelname aan de mini conferentie is geheel kosteloos. 

Door het invullen en versturen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met onze privacyverklaring.

Ons werk

We zijn trots op wat we doen. Onze opdrachtgevers vertellen u graag wat we voor hen hebben kunnen betekenen.

Kennis en inspiratie

Kennis is er om te delen. Onze experts inspireren u graag en geven u handvatten over verzuim, gedrag, eigen regie en nog veel meer.