Online leren

Gedragsverandering gaat niet van het ene op het andere moment; een leeromgeving, gelegenheid en tijd om te experimenteren is daarvoor nodig. Falke & Verbaan Academie maakt gebruik van een Blended vorm van leren, waarbij men online voorbereid, klassikaal leert en achteraf op de werkplek en thuis online kan blijven oefenen.

Virtuele classroom

Het klassikaal leren kan, indien wenselijk, worden vervangen door onze virtuele classroom. Dit is een digitale ruimte waar de trainer, u en uw mededeelnemers op eenvoudige wijze samenkomen. In de virtuele classroom biedt de trainer live de theorie van de onderwerpen aan en wisselt hij deze zoveel mogelijk met interactieve momenten af. De virtuele classroom is vanaf elke computer met internetverbinding bereikbaar.

Online leeromgeving

De online leeromgeving van de Falke & Verbaan Academie bestaat uit een bibliotheek met kennisvragen, praktische opdrachten, video’s en oefeningen. Het online leren wordt gedaan met behulp van inspiratiefilms, dilemma’s, kennistoetsen, storylines en interessante artikelen. De online leeromgeving is een standaard onderdeel van (een gedeelte van) onze opleidingsprogramma’s. De online leeromgeving is voor zowel leidinggevenden als voor medewerkers beschikbaar en borgt de kennis van de gedragsmatige visie ook na de bijeenkomsten. Via een koppeling op afstand (maatwerk) kunnen wij de online leeromgeving ook aan uw eigen LMS systeem verbinden. 

Voordelen van online leren

  • Tijd- en plaatsonafhankelijk de opgedane kennis verder borgen
  • Eigen break-out rooms waar deelnemers elkaar virtueel ontmoeten voor groepsopdrachten
  • Flexibiliteit om, indien gewenst, te wisselen tussen klassikaal en online leren
  • Een zeer uitgebreide en interactieve online leeromgeving, waardoor het leren na de bijeenkomsten verder gaat
Falke & Verbaan E-learning

Kennis en inspiratie

Kennis is er om te delen. Onze experts inspireren u graag en geven u handvatten over verzuim, gedrag, eigen regie en nog veel meer.