Maatwerk

Uw markt kent zijn eigen dynamiek. het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in uw vakgebied. De oplossingen voor uw opleidingsvraagstukken moeten daarom even uniek zijn.

Onze opleidingen op maat

Door veranderingen in uw branche of organisatie kan een kloof ontstaan tussen de aanwezige en benodigde kennis en vaardigheden van uw medewerkers. Om deze kloof te dichten kunt u uw medewerkers opgeven voor een opleidingsprogramma binnen onze open inschrijving. Maar als u meerdere medewerkers heeft die dezelfde opleiding willen volgen, kunt u ook kiezen voor een op maat gemaakt opleidingsprogramma. Samen met u gaan wij na welke aanpak het meest relevant is voor uw opleidingsvraagstuk; een opleiding, vaardigheidstraining of korte workshop.

Uw werkpraktijk centraal

Al onze opleidingsprogramma’s zijn op de werkpraktijk gericht. Binnen onze maat-werkprogramma’s gaan wij een stap verder. Dan is het opleidingsprogramma op uw werkpraktijk gericht. Onze programmamanager gaat samen met u na welke kennis en vaardigheden u binnen het programma wilt zien. Voorts wordt dit vertaald naar een opleidingsprogramma waarbij uw organisatie branche, casuïstiek en praktijk-voorbeelden centraal staan. Uw medewerkers leren alleen de zaken die er in uw praktijk en organisatie echt toe doen. Als u wilt, kunnen wij zelfs nagaan of het maatwerkprogramma een accreditatie in het kader van Permanente Educatie of niveau erkenning toegekend kan krijgen. 

Voordelen van maatwerk

  • Het maatwerkprogramma wordt volledig afgestemd op uw unieke situatie en wensen
  • Trainers met ervaring uit uw praktijk
  • Het opleidingsprogramma kan worden verzorgd op uw eigen (gekozen) locatie
  • De onderlinge actie zorgt voor een effectievere samenwerking en betere toepasbaarheid in de praktijk

Kennis en inspiratie

Kennis is er om te delen. Onze experts inspireren u graag en geven u handvatten over verzuim, gedrag, eigen regie en nog veel meer.