Specifieke positieve feedback is de kracht van POW.

‘Ik krijg er energie van om deelnemers inzicht te geven in de kracht van het eigen kunnen’, vertelt Stephanie. En dat is precies waar de workshopreeks Perspectief op Werk (POW) aan bijdraagt. Deze workshopreeks is voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen, met als belangrijkste doel het (duurzaam) hervatten van […]