Specifieke positieve feedback is de kracht van POW.

‘Ik krijg er energie van om deelnemers inzicht te geven in de kracht van het eigen kunnen’, vertelt Stephanie. En dat is precies waar de workshopreeks Perspectief op Werk (POW) aan bijdraagt. Deze workshopreeks is voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen, met als belangrijkste doel het (duurzaam) hervatten van arbeid. Stephanie vervolgt; ‘POW biedt medewerkers handvatten en tools die zij in alle facetten van hun leven kunnen inzetten. Het draagt bij aan een groter geheel. En dat vind ik waanzinnig.’

Finding the gold; de kracht van Specifieke Positieve Feedback (SPF)

Dat klinkt mooi Stephanie, met POW een bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel.
Ik merk dat de POW workshops en de tools die wij daarin meegeven, inzetbaar zijn in alle facetten van je leven. In je werk, in je sociale omgeving en je privé leven. Het draait om gedrag stuurt gedrag, communicatie en eigenaarschap pakken. Het creëren van het besef bij de medewerker dat als ik zelf actie onderneem, in gesprek ga, dat ik dan wat bereik. Als POW trainer, of eigenlijk facilitator, is dit besef de kers op de taart.

Het klinkt alsof dit andere vaardigheden van jou als trainer vraagt?
Ja dat klopt. Voor POW ben ik getraind in de SKILLS methodiek. Dit is een methodiek die medewerkers inzicht geeft in het doorbreken van patronen en belemmerende overtuigingen. En daardoor het vertrouwen in eigen kunnen weer terugkrijgen. Dit doen wij door op zoek te gaan naar positieve aspecten waar je de medewerker een compliment over kan geven. Het continue bekrachtigen van hetgeen zij goed in zijn. Wij noemen dit SPF; Specifieke Positieve Feedback. SPF zorgt er daardoor voor dat de deelnemers weer perspectief krijgen, daar waar ze het vaak verloren zijn in het proces van re-integratie.

Een belangrijke rol voor jou als trainer?
En dat maakt POW bijzonder en succesvol, want als trainer doe je een stap naar de achtergrond. Je laat juist de groep en de onderlinge dynamiek leidend zijn. De trainersrol wordt meer een van facilitator; je stimuleert de interactie van het groepsproces en richt je op het geven van positieve feedback. Inoculatie speelt hierin ook een belangrijke rol. Dit is een strategie waarbij er een oplossing voor het probleem of obstakel in de re-integratie wordt gezocht. En deze oplossing komt vanuit de groep. Doordat zij elkaar zien als gelijkgestemden, zich veilig voelen, durven zij te zeggen waar het echt om gaat. En hierdoor ontstaat individueel inzicht over het eigen kunnen.

Welke rol speelt de leidinggevende hierin?
Een belangrijke rol, dat is zeker. Maar voordat wij de leidinggevende betrekken, werken wij eerst aan de self-efficacy van de medewerker; het terugvinden van het vertrouwen in henzelf. Wij laten ze aangeven wat zij willen bereiken in hun eigen re-integratieproces. Dit mag een stap vooruit, achteruit of opzij zijn. Op het moment dat zij dit eigenaarschap voelen, nodigen wij ze uit om in gesprek te gaan met hun leidinggevende.
De leidinggevende heeft dan al een kick-off gevolgd, waarin is toegelicht wat het doel achter de POW workshops is. Zij zijn op de hoogte dat de medewerker tussen workshop 4 en 5 zelf een gesprek inplant om de workshops te evalueren. Hierbij ligt voor beiden de opdracht om te praten waar het echt over gaat en zo te komen tot een concreet resultaat, bijvoorbeeld een opbouwschema.

Je hebt al veel workshops gegeven en medewerkers gezien. Welk moment heeft op jou veel indruk gemaakt?
Dat was toen wij een leidinggevende in de groep hadden. Dat was bijzonder, omdat het niet vaak voorkomt; een mix van leidinggevende en medewerker. Dit had een spannend moment kunnen worden, maar al snel werd duidelijk dat de leidinggevende veel waardevolle input aan de groep gaf. De omgeving bleef veilig. Ondanks dat zij al ver in haar eigen proces zat, bleef zij in de workshop, om het groepsproces te stimuleren. Mooi is nu dat wij gezamenlijk binnen haar organisatie aan het onderzoeken zijn op welke wijze POW verdiepend kan worden ingezet. Haar ervaring en feedback zorgt ervoor dat er nog sneller resultaat bereikt kan worden. Wij merkten allebei dat door het verhaal van de medewerkers te horen, je in te leven in hun situatie en ze uiteindelijk daarin te helpen, te begeleiden, het veel voldoening geeft. Mooi toch?

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email