Verzuim eerste kwartaal 2020 historisch hoog

Het CBS rapporteert dat het ziekteverzuim in 17 jaar niet zo hoog geweest is en met name in  de sectoren zorg, industrie , onderwijs en overheid. Hoewel er een verband lijkt met de coronacrisis trekt het CBS geen harde conclusies. In de commentaren in de media wordt gesproken van  een “vertekend beeld”. Ook ziet men bij arbodiensten een verband met de toename van psychische klachten en stress. In de meeste commentaren wordt de indruk gewekt dat het vertekende beeld  ontstaat omdat veel mensen zich ziekmelden zonder dat er sprake is van een duidelijke aanwezigheid van ziekte. En dat is nu precies wat ik in mijn vorige blog aangaf. Veel medewerkers verzuimen omdat ze zich zeggen ongerust te maken of niet te kunnen werken vanwege gezinsomstandigheden. Helaas worden toch nog in veel gevallen bedrijfsartsen gevraagd om dit te beoordelen. Maar wat schieten we daar nu eigenlijk mee op? Veel werkgevers hebben begrip voor het gedrag van de medewerkers en gaan graag in gesprek om zaken in werkbare banen te leiden en willen voorkomen dat het probleem gemedicaliseerd wordt. En toch is dat laatste een groter risico dan normaal in deze tijden van corona. Ga daarom niet in discussie over wel of niet ziek zijn maar kijk op tijd samen met de medewerker naar andere oplossingen voor het verzuim.

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email