BLOG; ‘Arbodienst proforma opgezegd, en nu?’

Falke & Verbaan Verzuim en Gedrag

In onze vorige blog hebben wij het gehad over de gebruikelijke proforma opzegtermijn bij arbodienstverlening. Hierin was de boodschap dat er eerst goed gekeken wordt naar de huidige afspraken met de arbodienst, alvorens uit onvrede het contract te beëindigen. Vandaag gaan we nog wat dieper op deze materie in, met de ervaringen van onze consultants […]

BLOG; ‘Arbodienst opzeggen, of betere afspraken maken?’  

Het is weer de tijd dat de opzegtermijnen voor arbodienstverlening leiden tot proforma opzeggingen. Regelmatig zien we dat organisaties overwegen hun arbodienst vaarwel te zeggen. Meestal is de reden een mix van ontevredenheid over het hoge verzuim, maar nog vaker lijkt de ontevredenheid over de communicatie en terugkoppelingen belangrijker. Onduidelijke adviezen, schijnbare medicalisering van de […]

BLOG; ‘Ziekteverzuim en perspectief op werk’

Pas geleden ervaarde ik een deja vu toen ik de berichten las over het stijgende verzuim in een fors aantal sectoren. Eind tachtiger jaren zaten we in Nederland in een soortgelijke situatie met verzuimcijfers vaak boven de 10% en een enorme WAO instroom. We hadden toen weliswaar nog wel de publieke Ziektewet en volledig publieke […]

BLOG; ‘Van zero loonsancties naar zero verzuim?’

Falke Verbaan dienst 3

Onlangs werd ik via een internetconsultatie uitgenodigd om commentaar te geven op een voorgestelde wijziging van het toetsingskader rond de Wet verbetering poortwachter. Hierin is het voorstel van het Ministerie SZW om werkgever en werknemer op drie momenten tijdens arbeidsverzuim hun visie te laten geven op het re-integratie proces. Deze momenten zijn: – Bij het […]

BLOG; Bedrijfsarts en preventie, een illusie?

Falke & Verbaan Verzuim en Gedrag

Onlangs kwam ik bij mijn huisarts voor mijn jaarlijkse griepprik. Een mooie reden om kennis te maken met mijn nieuwe huisarts. Ze had kortgeleden samen met een collega de praktijk van mijn oude huisarts overgenomen. Tot mijn schrik vertelde ze mij: ‘Ik zie u nu voor het eerst, maar dit is ook meteen de laatste […]

Eigen regie model springlevend maar niet voor iedereen.

Onlangs kwamen we een publicatie tegen van HR-Navigator, voorheen bekend onder de naam Arbokiezer. Deze organisatie adviseert klanten bij de selectie van arbodiensten. De klanten kunnen kiezen uit een geselecteerde groep arbodiensten.  Deze selectie van dienstverleners werkt veelal niet volgens de uitgangspunten van het eigen regie model en zij betalen HR-navigator om door middel van […]

Falke & Verbaan bestaat 30 jaar

Onze organisatie bestaat in 2022 dertig jaar. Dertig spannende jaren, op een gebied dat voortdurend in beweging is en waarin wij steeds in de voorhoede staan van allerlei veranderingen op het terrein van HR, inzetbaarheid en sociale zekerheid. Op het moment van het ontstaan Falke & Verbaan als baanbrekend adviesbureau op het gebied van gedrag […]

Toename verzuim in de zorg; Corona of gebrek aan perspectief?

De Vernet cijfers over het derde kwartaal laten opnieuw een forse toename van het verzuim zien. Opvallend is echter dat het verzuim in de duurcategorieën tot 365 dagen in alle sectoren in de zorg weliswaar hoog maar stabiel is. Als we kijken naar onze eigen ervaringen bij onze klanten in de zorg dan zien we […]

De dag van een consultant bij Falke & Verbaan

De dag begint met mail en regelzaken. Via ons netwerk een nieuwe klant: kunnen wij meedenken in een aantal van hun (geanonimiseerde) re-integratiedossiers. Is de aanpak wel gedragsmatig, hoe verloopt de onderlinge samenwerking, doen we (werkgever en werknemer) wel genoeg, lopen we risico op loonsanctie en hoe zit het met de naleving van de regels […]

Terugblik 2020

Ja en dan is het Kersttijd, een tijd om terug te kijken en vooruit te zien en van hoop en goede voornemens. En dan is erop eens een harde lockdown en is het ziekteverzuim op het hoogste punt in 17 jaar uitgekomen. Corona bepaalt ons leven voor een groot deel en er is weinig tijd […]