BLOG; ‘Arbodienst proforma opgezegd, en nu?’

In onze vorige blog hebben wij het gehad over de gebruikelijke proforma opzegtermijn bij arbodienstverlening. Hierin was de boodschap dat er eerst goed gekeken wordt naar de huidige afspraken met de arbodienst, alvorens uit onvrede het contract te beëindigen. Vandaag gaan we nog wat dieper op deze materie in, met de ervaringen van onze consultants als uitganspunt.

De volgende klachten komen wij regelmatig tegen:

 • Onduidelijkheden over de rol van casemanagers en de deskundigheid en bevoegdheden van gedelegeerden;
 • Ervaren wisselende kwaliteit bedrijfsartsen;
 • Ongewild de regie overnemen van de leidinggevende;
 • Onduidelijke adviezen en terugkoppelingen. Veelvuldig geen benutbare mogelijkheden adviseren;
 • Interventies voorstellen uit de eigen providerboog;
 • Een onveilige werksituatie signaleren, maar daarover geen gesprek initiëren;
 • Niet transparante tarieven en verdienmodellen;
 • Facturen niet gespecificeerd. Ten onrechte BTW in rekening brengen voor medische verrichtingen.

Al deze klachten zijn terug te leiden op onduidelijke verwachtingen en afspraken bij het aangaan van de overeenkomst.

Zaken die u als opdrachtgever minimaal voor uzelf duidelijk moet hebben zijn:

 • Vanuit welke visie willen wij de arbodienstverlening ingericht hebben?
 • Willen we arbeidsuitval en productiviteit maximaal kunnen beïnvloeden door te sturen op amplitie, gedrag en re-integratie of nemen we genoegen met het voldoen aan de minimale wettelijke verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet? Met andere woorden kijken we naar arbodienstverlening vanuit goed werkgeverschapen én goed werknemerschap.
 • Op welke diensten willen wij direct regie kunnen uitoefenen en welke besteden wij het liefst uit aan de arbodienst zodat we er weinig omkijken naar hebben?
 • Is ons verzuimprotocol nog wel up to date en hoe zorgen we dat de procedures van de arbodienstverlener daar zo goed mogelijk op aansluiten?
 • Hoe borgen we dat de adviezen en terugkoppelingen toegevoegde waarde krijgen?
 • Welke afspraken over taakdelegatie en type gedelegeerden passen goed bij onze medewerkers en ons bedrijf?

Maak van de proforma termijn handig gebruik om uw wensen opnieuw in kaart te brengen, de onvrede bespreekbaar te maken en zo mogelijk nieuwe en betere afspraken te maken.

Wilt u meer informatie over wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Rianne Baan, directeur Falke & Verbaan, via:
T 035 699 7100
E rianne.baan@falkeverbaan.nl

Reijer Pille, september 2023

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email