BLOG; ‘Samen sterker; van verplichting naar betrokkenheid.’  


Het Wet verbetering poortwachter (WvP) proces wordt soms gezien als een administratieve verplichting. Vanuit de gedragsmatige visie kan de WvP ook gezien worden als een meer mensgerichte benadering.

Vanaf 1 juli 2023 is ook hier weer wettelijk een stap in gezet. Het is nu verplicht om tijdens de re-integratie in een plan van aanpak of een (eerstejaars)evaluatie ook de mening van de medewerker vast te leggen. Deze verandering heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers tegen re-integratie aankijken en om een grotere betrokkenheid van zowel werkgever als medewerker te stimuleren. Dit initiatief komt overeen met het bevorderen van de rol van medewerkers rondom de gedragsmatige visie op verzuim. Het lijkt alsof er een groeiend bewustzijn komt dat de betrokkenheid van medewerkers een belangrijke factor is in het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving.

De uitdaging in de praktijk
Op dit moment zien wij in de praktijk dat leidinggevenden in wisselende mate om gaan met verslaglegging en dossieropbouw tijdens re-integratie van medewerkers. Sommige organisaties hebben geen gespreksverslag of evaluaties in hun verzuimdossiers, terwijl andere juist uitgebreide verslaglegging, inclusief alle e-mails en app berichtgeving, bewaren. Wanneer wij (red. verzuimcoaches) weinig terugvinden in de dossiers horen wij kreten terug als: ‘het UWV-formulier is zo ingewikkeld’ tot ‘het verzuimsysteem werkt niet goed’. Dit zorgt er regelmatig voor dat formulieren onvolledig of summier worden ingevuld, dan wel dat er niets wordt opgeslagen. De verslaglegging in het verzuimdossier wordt ervaren als een administratieve druk, ingegeven door de gedachte dat dit alleen nodig is voor het UWV en de wetgeving. Het bekende ‘afvinklijstje’. De rol van de medewerkers in dit proces is vaak klein. Vanuit de gedragsmatige visie stimuleren we juist een actieve bijdrage van medewerkers. Laat medewerkers actief meedenken over een re-integratie plan, of de re-integratie oplossingen/wensen verkennen om deze vervolgens met de leidinggevende te bespreken. In de praktijk wordt dit veelal als lastig ervaren.

Een nieuwe benadering
De verandering in de wetgeving per 1 juli 2023, stimuleert medewerkers om vanuit hun rol meer betrokken te zijn. In plaats van alleen de WvP documenten op te slaan ‘omdat het moet van het UWV’, leggen we afspraken vast. Dit biedt zowel de leidinggevende als medewerker focus en duidelijkheid tijdens het re-integratieproces. Leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid voor meerdere medewerkers en moeten zich bezighouden met diverse operationele zaken. Het is begrijpelijk dat het uitdagend is om daarnaast precies te onthouden wat er met elke verzuimende medewerker is afgesproken. Duidelijke en concrete afspraken in een gespreksverslag vastleggen helpt om gefocust te blijven en geeft gezamenlijke doelstellingen om naar toe te werken. De nieuwe regeling in de wetgeving helpt daarbij. Dit nieuwe stapje, het formuleren van de visie van de medewerker, helpt bij het evalueren van het proces, afspraken maken, aanspreken en het opnieuw maken van afspraken. Dit geeft de leidinggevenden daarmee juist handvatten: enerzijds omdat medewerkers een grotere betrokkenheid en
verantwoordelijkheid hebben, anderzijds omdat het automatisch een stukje activering van medewerkers rondom het verzuim stimuleert. Een bijkomend voordeel is dat als het dan toch tot een WIA-aanvraag zal leiden, er al een helder verzuimdossier is opgebouwd.

De recente veranderingen in re-integratieprocessen brengen nieuwe kansen met zich mee. Door de betrokkenheid van medewerkers te integreren in het proces van een plan van aanpak en (1e jaars-) evaluatie, krijgen zowel werkgevers als medewerkers meer inzicht en werken samen beter aan een succesvolle re-integratie. Het vastleggen van afspraken gaat niet alleen om administratieve verplichtingen, maar om het creëren van focus, duidelijkheid en betrokkenheid gedurende het hele proces. Laten we deze verandering omarmen en de voordelen ervan benutten voor een effectievere aanpak van re-integratie.

Wil je weten wat een verzuimcoach voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via:
E info@falkeverbaan.nl
T 035 699 710


Coaching en casemanagement, september 2023

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email