BLOG; ‘De waarde van loonwaarde’  

Falke Verbaan dienst 3

Bij analyses van verzuimdossiers die wij voor vele en diverse organisaties doen, valt op dat er heel verschillend wordt omgegaan met het toekennen van loonwaarde aan re-integratie werkzaamheden van medewerkers. Daarbij viel op dat er nog veel onbekend is bij werkgevers over het hoe en waarom, de nut en de noodzaak en de verplichtingen rondom […]

BLOG; ‘Samen sterker; van verplichting naar betrokkenheid.’  

falke verbaan dienst 2

Het Wet verbetering poortwachter (WvP) proces wordt soms gezien als een administratieve verplichting. Vanuit de gedragsmatige visie kan de WvP ook gezien worden als een meer mensgerichte benadering. Vanaf 1 juli 2023 is ook hier weer wettelijk een stap in gezet. Het is nu verplicht om tijdens de re-integratie in een plan van aanpak of […]