BLOG; ‘Veranderbereidheid in organisaties; coaching van leidinggevenden.’  

Niet zelden hoor ik de termen ‘De aap komt toch vaak bij de leidinggevenden op de schouder’ en ‘handelingsverlegenheid’ wanneer ik met HR professionals praat over de praktische aanpak van gedragsaspecten in ver-zuimmanagement door leidinggevenden. Trainingen bieden duidelijke richtlijnen, praktische tools en gespreksvaardigheden om effectief te communiceren en te handelen. Echter, de daadwerkelijke verandering in […]

BLOG; ‘De waarde van loonwaarde’  

Falke Verbaan dienst 3

Bij analyses van verzuimdossiers die wij voor vele en diverse organisaties doen, valt op dat er heel verschillend wordt omgegaan met het toekennen van loonwaarde aan re-integratie werkzaamheden van medewerkers. Daarbij viel op dat er nog veel onbekend is bij werkgevers over het hoe en waarom, de nut en de noodzaak en de verplichtingen rondom […]

BLOG; ‘Samen sterker; van verplichting naar betrokkenheid.’  

falke verbaan dienst 2

Het Wet verbetering poortwachter (WvP) proces wordt soms gezien als een administratieve verplichting. Vanuit de gedragsmatige visie kan de WvP ook gezien worden als een meer mensgerichte benadering. Vanaf 1 juli 2023 is ook hier weer wettelijk een stap in gezet. Het is nu verplicht om tijdens de re-integratie in een plan van aanpak of […]