Toename verzuim in de zorg; Corona of gebrek aan perspectief?

De Vernet cijfers over het derde kwartaal laten opnieuw een forse toename van het verzuim zien. Opvallend is echter dat het verzuim in de duurcategorieën tot 365 dagen in alle sectoren in de zorg weliswaar hoog maar stabiel is. Als we kijken naar onze eigen ervaringen bij onze klanten in de zorg dan zien we dat deze trend al langer gaande is en dateert uit de pre-Corona periode. Corona heeft hierop mogelijk een tijdelijk extra verhogend effect.

Analyseren we het hoge verzuim in de hogere duurcategorieën dan valt met name de oververtegenwoordiging van oudere medewerkers op. Naast dat het verzuimrisico altijd al hoger ligt bij ouderen en lager opgeleiden zijn het ook deze categorie medewerkers die moelijker lijken te integreren omdat zij vaker het vertrouwen in eigen kunnen verliezen en minder vaak perspectief zien in doorwerken. Omdat er altijd wel een klacht en/of aandoening is en dus beperkingen te duiden zijn door de bedrijfsarts lopen deze medewerkers eerder het risico niet meer te re-integreren en vast te lopen in een uitzichtloos en inactief langdurig verblijf in de WIA met een steeds verslechterende inkomenssituatie en gezondheid.

Kijken we tegelijkertijd naar de uitstroom uit de zorg van jongere medewerkers dan is dit voor de media vaak aanleiding om te spreken van een arbeidsmarkt infarct in de zorg. De grote gemene deler is dat werkenden in de zorg op verschillende manieren reageren op het gebrek aan perspectief op prettig en zinvol werk. Kort gezegd: de jongeren vertrekken naar elders en de ouderen lopen vast in verzuim.

We ontkomen er dan ook niet aan dat we voor de jongeren moeten zorgen dat het werken in de zorg weer aantrekkelijker wordt maar ook de medewerkers die het perspectief in werk zijn verloren door de verzuimsituatie waarin ze terecht zijn gekomen verdienen aandacht. Voor deze laatste categorie heeft Falke & Verbaan samen met TNO een nieuwe succesvolle aanpak ontwikkeld: Perspectief Op Werk (POW). POW is een evidenced based gedragsinterventie in de vorm van 5 workshops voor medewerkers in langdurig verzuim, met als belangrijkste doel het (duurzaam) hervatten van werk. Het vergroten van vertrouwen in eigen kunnen en het creëren van hernieuwd perspectief spelen hierbij een essentiële rol. Meer weten over POW? Kijk dan hier

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email