De dag van een consultant bij Falke & Verbaan

De dag begint met mail en regelzaken.

Via ons netwerk een nieuwe klant: kunnen wij meedenken in een aantal van hun (geanonimiseerde) re-integratiedossiers. Is de aanpak wel gedragsmatig, hoe verloopt de onderlinge samenwerking, doen we (werkgever en werknemer) wel genoeg, lopen we risico op loonsanctie en hoe zit het met de naleving van de regels op het gebied van privacy? Een intake plannen dus.

In de volgende mail een vraag over de inzet van de bedrijfsarts. Managers van deze zorgorganisatie worden op dit moment door ons getraind in het omgaan met verzuim. Welke vragen kun je aan de bedrijfsarts stellen? De implementatie van het gedragsmodel blijkt in volle gang.

Dan een vraag over een vervolgintake. Het voorstel dat ik voor deze organisatie heb gemaakt spreekt erg aan, de afspraken met referenten over het effect van de inzet van Falke & Verbaan zijn geweest, voor toelichting en draagvlak vraagt men of ik nog een korte ‘inspiratiebijeenkomst’ voor managers wil verzorgen. Dat kan en het wordt vast ook even spannend; in een uur kun je niet alles bespreken. Mijn denkwerk over ‘het hoe’ is alvast begonnen…

Daarna ga ik een workshop voorbereiden voor een projectgroep binnen een instelling die op zoek is naar een nieuwe arbodienstverlener. De vraag is of ik een workshop kan geven die (onder meer) zicht geeft op de huidige markt van arbodienstverleners, het verschil tussen de vang- en maatwerkregeling, en wat zij nodig hebben om verder te ontwikkelen richting eigen regie? Ik maak een presentatie en verschillende groepsopdrachten. Een leuke afwisseling in mijn trainerswerk en ook leuk dat ik weer op locatie kan trainen!

Interviews in de middag. Een onderdeel van een grote organisatie die we al langere tijd ondersteunen bij het terugdringen van verzuim wil verder verbeteren. Om die reden voeren we een onderzoek uit en hebben we opnieuw naar verzuimcijfers en (geanonimiseerde) re-integratiedossiers gekeken. Vanmiddag spreken we de bedrijfsarts, een manager en doen we een groepsinterview met een aantal medewerkers. De interviews kleuren het plaatje behoorlijk in. Zo blijkt de span of control van de manager behoorlijk groot, waardoor zij het prettig vindt dat de bedrijfsarts zelf de spreekuurafspraken doorplant. De bedrijfsarts zou graag willen dat de manager zelf de vervolgafspraken zou inplannen, omdat hij ziet dat deze het druk heeft en het daarom niet altijd tijdig gebeurt pakt hij het zelf op. Medewerkers lijken in de praktijk nog wat afwachtend, nemen minder vaak zelf het initiatief in de werkhervatting, hoewel er hoorbaar ook uitzonderingen zijn. Kortom, mooie voorbeelden van ‘gedrag stuurt gedrag’ en aangrijpingspunten voor onze adviezen.

Om half zes sluit ik de laptop af. Met een nieuw lijstje voor morgen. Na bijna zeven jaar Falke & Verbaan is nog steeds iedere werkdag anders; andere vraag, andere klant, andere groep, andere locatie, andere situaties.

Martina Roukema, Consultant en trainer

Datum: 22 juni 2021

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email