Preventief verzuimmanagement: Gedragsmodel 3.0

Het Gedragsmodel 3.0 gaat er vanuit dat de medewerker steeds meer zelf in regie komt. Een trend die al bij veel organisaties is ingezet doormiddel van empowerment en zelforganisatie. De medewerker komt dus veel meer centraal te staan als het gaat om kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid in het kader van inzetbaarheid, het (voorkomen van) verzuim […]

De impact van het inkoopproces

In blog 2 van deze serie over de ontwikkelingen in de arbowereld lieten we al zien dat er grote bedrijfsartsen schaarste is. Dit heeft grote impact op hoe bedrijven arbodienstverlening kunnen inkopen. In tegenstelling tot het verleden zijn arbodienstverleners minder gericht op omzet maximalisatie maar eerder op rendement. Hierdoor maken zij andere keuzes en stoten […]

Ontwikkelingen in markt van arbodienstverlening (deel 2)

In de vorige blog vertelden we dat de overheid door wetgeving veel invloed heeft gehad op de manier waarop arbodienstverlening is ingericht. Europese richtlijnen kwamen niet overeen met de verplichte winkelnering van arbodienstverlening in Nederland. In 2005 werd het daarom niet langer verplicht om arbodienstverlening af te nemen van een gecertificeerde arbodienst. Het uitgangspunt werd […]

Ontwikkelen in de markt van arbodienstverlening (deel 1)

De laatste jaren staat de wereld van arbodienstverlening niet stil, ik noem alleen maar de AVG, de vernieuwde arbowet, overnames en fusies, het tekort aan bedrijfsartsen, vraagstukken rondom taakdelegatie. Allemaal voorbeelden van ontwikkelingen die de inkoop en organisatie van arbodienstverlening er niet gemakkelijker op hebben gemaakt. Om door al deze ‘arbo-bomen’ het bos weer te […]

Zelfregie als oplossing van mentaal pensioen (deel 3)

In deel 1 en deel 2 van deze serie heb ik stilgestaan bij het fenomeen ‘mentaal pensioen’  en de preventie hiervan. Mentaal gepensioneerde medewerkers zijn fysiek aanwezig op het werk, maar hebben mentaal al afscheid genomen. Dit gaat gepaard met een lage betrokkenheid bij de organisatie en een lage arbeidswaardering. Hierdoor ervaren mentaal gepensioneerde medewerkers […]

Zelfregie als oplossing van mentaal pensioen (deel 2)

In deel 1 van dit drieluik heb ik stilgestaan bij het fenomeen mentaal pensioen en de bijbehorende risico’s voor de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. In dit tweede deel zal ik ingaan op het belang van preventie van mentaal pensioen en daarmee het verkleinen van het risico op verzuim. Uit het proefschrift van Jenny Huijs[1] blijkt […]

Zelfregie als oplossing voor mentaal pensioen (deel 1)

Wetenschappelijk onderzoek laat al jaren zien dat werken grote voordelen biedt ten op zichte van niet werken. Zo voorziet werk niet alleen in een stabiel inkomen, het zorgt ook voor sociale status, regelmatige activiteit, sociaal contact en het ervaren van gedeelde zingeving. Hiermee draagt werk bij aan het vervullen van onze psychologische behoeften en bevordert […]

Uw wensen versus modellen in de markt.

Het was vanmorgen weer druk op de weg; de scholen zijn weer begonnen en out-of-office-berichten zijn uitgezet: de zomer is weer voorbij. E-mails stromen bij ons binnen met allerlei vragen over verzuim en arbodienstverlening. Op het gebied van arbodienstverlening merken we met name veel behoefte aan hulp bij het selecteren van een nieuwe arbodienstverlener. Sowieso […]

Veel mensen melden zich ziek door werkstress

Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media, over stress op de werkvloer. Zo ook op 6 augustus in dagblad Trouw, naar aanleiding van een onderzoek van arbodienstverlener Zorg van de Zaak, over levensloopstress. Het artikel, en ook de overige artikelen waarnaar kan worden doorgelinkt, laten zien dat stressbeleving van medewerkers, verschillende oorzaken heeft. […]

Taakgedelegeerde, verlengde arm, direct bij de behandeling betrokkenen, bekwaamheidstoets, voorbehouden taken, supervisie, functionele eenheid, niet structureel herverdelen van taken …

Begrijpt u waar het over gaat? Als u werkzaam bent in de arbodienstverlening dan zult u ongetwijfeld iets herkennen. Maar als u werkgever of werknemer bent zult u misschien denken waar heeft hij het over! Nou dan moet ik u toch teleurstellen of waarschuwen; het gaat namelijk over u. Het gaat over uw arbodienstverlener, de […]