Terugblik 2020

Ja en dan is het Kersttijd, een tijd om terug te kijken en vooruit te zien en van hoop en goede voornemens. En dan is erop eens een harde lockdown en is het ziekteverzuim op het hoogste punt in 17 jaar uitgekomen. Corona bepaalt ons leven voor een groot deel en er is weinig tijd en aandacht voor structurele problemen. We zijn hierdoor allemaal dagelijks bezig oplossingen voor de korte termijn te bedenken. Het Corona gerelateerde verzuim maskeert het al jaren stijgende verzuim in een aantal sectoren. Deze trend is niet geholpen met ad hoc oplossingen en in zekere zin versterkt het Corona gerelateerde verzuim de negatieve effecten op de duurzame inzetbaarheid doordat de aandacht volledig naar dit type verzuim uitgaat. Om de zaken niet verder uit de hand te laten lopen is een combinatie van quick wins en structurele aanpak zeker aan te bevelen. Op die manier houden we de schade nog enigszins beperkt. In de praktijk zien we dat organisaties die dit doen het best door de crisis komen.

Wat is dan die aanpak? Enerzijds zijn de maatregelen gericht op het korte verzuim en het zoveel mogelijk differentiëren tussen “regulier” ziekteverzuim en verzuim door corona gerelateerde omstandigheden zonder dat medewerkers zelf ernstige klachten hebben. Hierbij hebben we het over verzuim door quarantaineperiodes en testwachttijden, het niet thuis kunnen werken maar ook niet naar de zaak kunnen etc. Ook dit verzuim vraagt begrip en aandacht van leidinggevenden maar het heeft geen zin hiervoor het WVP-circuit in te gaan. Het toekennen van bijzonder verlof is hier meer op zijn plaats. Veel bedrijven zien doordat ook leidinggevenden uitvallen of andere dingen aan hun hoofd hebben het nut in van tijdelijke inzet van verzuimcoaches en casemanagers. Een verzuimcoach of casemanager opgeleid in de gedragsmatige aanpak kunnen door leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen een onnodig beroep op de arbodienst en de bedrijfsarts voorkomen en waar dit wel nodig is te zorgen dat de bedrijfsarts gericht om advies gevraagd wordt.

Daarnaast voorkomt een goed opgezet intern test beleid onnodige vertragingen en verzuim. Ook dit vergt logistieke oplossingen en de inzet van externe krachten en waar nodig de bedrijfsarts om een en ander in goede banen te leiden. Ondertussen is het zeer verstandig te blijven werken aan een goed verzuim en DI beleid met een duidelijke visie en een bijpassende inrichting van het proces samen met de arbodienstverlener. Daarnaast is het investeren in de vaardigheden van leidinggevenden een belangrijk aandachtspunt. Bedrijven die deze maatregelen treffen hebben aanzienlijk minder problemen met het continueren van de kernactiviteiten.

Tenslotte is het goede nieuws van vandaag dat De Nederlandse Bank en het World Economic Forum positief zijn over een snel herstel van de economie na einde van de lockdown maatregelen die met de komst van vaccins toch het vooruitzicht biedt dat deze crisis binnen afzienbare tijd tot een einde komt.

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email