Verzuimcasus: Het effect van houding en gedrag op verzuim.

In onze rol als verzuimadviseurs zijn wij dagelijks bezig met het ondersteunen van organisaties en leidinggevenden bij het benaderen van verzuimsituaties vanuit de gedragsmatige visie op verzuim. Daarnaast zijn we ons bewust van de relevante wet- en regelgeving en leveren we toegevoegde waarde aan veel organisaties door onze expertise op dit gebied.

Aan de hand van onderstaand praktijkvoorbeeld nemen wij jullie mee hoe deze twee aspecten, gedrag & wet- en regelgeving, mooi samenkomen en een rol spelen in elke verzuimsituatie.

Situatie
Meike is op 1 juli in dienst getreden bij Zorgorganisatie X als woonbegeleider met een jaarcontract en een proeftijd van één maand. Op 3 juli wordt de verzuimadviseur gebeld door de leidinggevende met de volgende boodschap: “Slecht nieuws. Helaas, heeft Meike vandaag een ernstige diagnose gekregen en zal zij de komende maanden intensieve behandeling ondergaan. De verwachting is dat ze hierdoor langdurig zal verzuimen. Wat doen we nu in haar situatie?”

Analyse
Als we deze situatie analyseren, zien we dat er sprake is van verzuim in de proeftijd, waarin Meike slechts twee dagen heeft gewerkt. Tijdens de proeftijd kan een werkgever een werknemer op elk moment ontslaan, zonder opzegtermijn. De werkgever hoeft niet aan te geven waarom het dienstverband wordt beëindigd, tenzij de werknemer er specifiek om vraagt. De arbeidsjurist heeft hierover het volgende opgemerkt: ‘Uit jurisprudentie blijkt dat als een werknemer wordt ontslagen tijdens proeftijd, nadat is gebleken dat er sprake is van een chronische ziekte, het vermoeden bestaat dat sprake is van een verboden onderscheid wegens chronische ziekte in de zin van de WGBH/CZ. Het is dan aan de werkgever om te bewijzen dat dit niet het geval is. Dit is mogelijk indien voldoende komt vast te staan dat hij bereid is de werknemer na haar aanvankelijke arbeidsongeschiktheid alsnog in dienst te nemen.’ De werkgever kan ook stellen dat er tijdens de twee dagen dat de werknemer heeft gewerkt, onvoldoende duidelijkheid is verkregen over haar geschiktheid voor de functie.

Vervolg
Nadat alle (financiële) mogelijkheden grondig onderzocht zijn, neemt de werkgever het standpunt in om Meike toch gedurende haar proeftijd te ontslaan. Ze zullen haar ziek uit dienst melden bij het UWV, zodat zij alsnog aanspraak kan maken op een ziektewetuitkering. Ze zijn voornemens om haar een nieuw contract aan te bieden op het moment dat zij is hersteld.

De leidinggevende gaat het gesprek met Meike aan om bovenstaand standpunt met haar te delen. Er ontstaat een emotioneel gesprek. Meike geeft aan dat ze ontzettend had uitgekeken naar deze nieuwe baan en veel zin had om te starten. Ze is zelf ook enorm overvallen door de diagnose en het heeft een grote impact op haar. Ook is haar nieuwe team, waarin ze net is begonnen, ontzettend begripvol met de situatie omgegaan. Werk is voor haar een belangrijke steun en afleiding, naast de vervelende behandelperiode die de komende periode zal volgen. Ook heeft ze zelf al nagedacht welke diensten en werkzaamheden zij tussen de behandelingen door kan doen en is ze vastbesloten zich hier volledig voor in te zetten.

Besluit
Na dit gesprek besluit de werkgever toch om Meike niet te ontslaan in haar proeftijd en zullen zij het huidige jaarcontract in stand houden. Dit besluit is wellicht deels ingegeven door emoties, maar getuigt ook van menselijkheid. Uiteraard moet je als werkgever onderzoeken of dit financieel gedragen kan worden. De rol van de verzuimadviseur is onder andere om mee te denken welke risico’s een werkgever loopt en aan welke wet- en regelgeving er voldoen moet worden.

Dit verhaal toont aan dat, zelfs in complexiteit van arbeidskwesties en regelgeving, empathie en menselijkheid altijd een belangrijke rol spelen. Deze werkgever heeft laten zien dat naast de wetten en regels, zij ook om hun werknemers als individuen geven. Het vermogen om situaties vanuit beide perspectieven te benaderen, heeft Meike ondersteund en ook een positieve invloed op de cultuur gehad. Een inspirerend voorbeeld.

Wil je hierover verder met ons in gesprek? Neem dan gerust contact met ons op via:
E info@falkeverbaan.nl
T 035 699 7100


Coaching en casemanagement, mei 2024

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email