Wij focussen op preventie, zo dat onze medewerkers blij inzetbaar blijven.

Wat was voor  KraamZus de aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan?

Chantal Dominicus – van Raam, algemeen directeur: “KraamZus BV ondersteunt jonge gezinnen met het geven van één kraamverzorgende in de kraamtijd. De organisatie bestaat uit circa 600 medewerkers en is ruim een jaar geleden gestart met een samenwerking met Falke & Verbaan. Reden hiervoor was dat het verzuim te hoog was, destijds 12%, en tevens liepen er verschillende visies op verzuim en inzetbaarheid door elkaar heen. Dit kwam onder andere door een aantal overnames van andere organisaties en ook de grote span of control van de managers maakte het lastig om echt grip op het verzuim te krijgen. Wij wisten een ding; het verzuim en de hiermee gepaarde kosten moesten omlaag”.

In het kader van deze stijgende verzuimtrend vraagt KraamZus Falke & Verbaan te ondersteunen bij het structureel reduceren en borgen van het verzuim.

Wat gebeurde er toen de samenwerking met Falke & Verbaan werd gestart?

‘Zij adviseerden om te starten met een quickscan waarmee een duidelijk beeld wordt verkregen van de huidige (verzuim)situatie. Vanuit deze situatie werd duidelijk dat de gehele organisatie moest worden meegenomen in de ‘nieuwe’ visie op verzuim, waardoor een integraal traject werd gestart. 

En dit gebeurde onder leiding van Waldo Falke. Hoe hebben jullie dit ervaren?

‘Waldo nodigde de directie uit om samen met hem te komen tot een nieuwe visie op verzuim. Tijdens deze consensusvorming merkten wij dat dit direct bijdroeg aan de start van een andere denkwijze, een cultuurverandering binnen KraamZus. Doordat het project en de visie zo sterk gedragen werd door de directie, volgende de interne organisatie al snel’. Het was de beurt aan de leidinggevenden om via een training meer te horen over de gedragsmatige visie op verzuim. Chantal: ‘ Dat klopt. Maar zij bleken meer ondersteuning nodig te hebben. Dus na het volgen van de verzuimtraining, zijn zij gedurende zes maanden ondersteund door een verzuimcoach. De verzuimcoach coachte de leidinggevenden voornamelijk op het voeren van het warm-zakelijke gesprek. Uiteraard werden de medewerkers niet vergeten en zijn zij ook meegenomen in de gedragsmatige visie op verzuim’.

En hoe gaat het nu?

Chantal: ‘Wij zijn ontzettend trots. Na één jaar is het verzuim gedaald met 6% en is nu redelijk stabiel. Wij focussen nu met ons beleid op preventie, zodat iedereen zo lang mogelijk blij inzetbaar blijft. Dit doen wij onder andere door de ontwikkeling van een eigen ‘mood-monitor’ waarmee de medewerker kan aangeven hoe hij/zij zich voelt. Hierdoor kunnen wij de verbinding houden met de medewerkers op de werkvloer ondanks dat zij op afstand werken’. 

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email