Bent u een curlingwerkgever? – Geen verzuim bij zelfregie!

Curling is een precisiesport vergelijkbaar met jeu de boules en bowlen. Vegen is cruciaal bij curling. Door te vegen warmt het ijs op en hierdoor wordt de wrijving minder, hetgeen de beweging van de draaiende steen beïnvloedt.

De definitie van curling doet vermoeden dat de sport uitsluitend wordt beoefend in verkoelde sporthallen, maar dit is niet het geval. Dit fenomeen vindt namelijk ook plaats in huiskamers, speeltuinen en schoolpleinen; het speelveld van de zogeheten curlingouder, onlangs onder de aandacht gebracht door de Luizenmoeder.

Dit type ouder tracht de obstakels voor hun kind uit de weg te vegen. Dit gedrag is goed bedoeld (hoe kan het ook anders?) en zit vanuit evolutionair perspectief ongetwijfeld diepgeworteld in ons brein. Immers, een ouder beschermt haar/zijn kroost, nietwaar? Echter, wanneer er wordt ingezoomd op de gedragseffecten van deze opvoedingstijl op het kind, dan kan zonder twijfel worden geconcludeerd dat deze haaks staan op de initiële intenties van de ouders. Kinderen ontwikkelen zich op deze manier namelijk onvoldoende tot weerbare en zelfstandige mensen. Onwenselijk dus.

Het speelveld van curling reikt echter nog verder, zo zijn wij achter gekomen bij Falke&Verbaan. Graag introduceren wij aan u: de curlingwerkgever. In relatie tot verzuimmanagement kenmerkt de curlingwerkgever zich door de volgende gedragingen:
• ‘Helpen en meehuilen’
• Alsmaar oplossingen aandragen voor werknemers
• Verzuim medicaliseren en gedrag niet (meer) bespreekbaar maken
• Voor de werknemer nadenken in plaats van de werknemer zelf laten nadenken. Let op: dit gebeurt veel tijdens SMT/SMO, waarbij vele actoren zich buigen over casuïstiek zonder uiteindelijk effectief te communiceren (bijv. het uitspreken van onderlinge verwachtingen) met de medewerker
• Het vrijblijvend monitoren en bespreken van de re-integratie

Een typische uitspraak voor de curlingwerkgever is: ‘Rust maar lekker uit en we zien je wel weer verschijnen’. Net als de curlingouder bedoelt de curlingwerkgever het goed. De gedragseffecten, bij de werknemer in dit geval, zijn desalniettemin net zo desastreus. Het ontbreken van spelregels, kaders en richtlijnen zorgt ervoor dat medewerkers veelal onbewust achterover gaan leunen. Verzuim is daardoor gevoelsmatig het recht van de werknemer en het probleem van de werkgever. Wederom onwenselijk.

Los van de desastreuze gevolgen van verzuim voor zowel werkgever (verzuim kost werkgevers jaarlijks € 11,7 miljard aan loondoorbetalingskosten ) als werknemer (de kans op re-integratie via spoor 2 is kleiner dan 1% voor werknemers ouder dan 35 jaar ), bewerkstelligt de curlingwerkgever een houding bij werknemers die het best te beschrijven valt als ‘afhankelijk’ en ‘afwachtend’. Dergelijke werknemers zijn gewend dat er voor hen wordt nagedacht. Zij tonen daardoor een beperkte bereidheid tot verandering en nemen geen initiatief tot verbetervoorstellen. Het is belangrijk om te beseffen dat dit aangeleerd gedrag betreft van werknemers; uitgelokt door de omgeving en de manier van besturen van de werkgever. Als Falke&Verbaan herkennen wij de volgende slogan die dit beschrijft: gedrag stuurt gedrag.

Dit houdt in dat het gedrag dat je bij werknemers ziet, onherroepelijk een resultaat is van het gedrag van de werkgever zelf. Als het gedrag bij werknemers om wat voor reden dan ook onwenselijk is, dan is het zaak om dit af te leren en het gewenste gedrag (opnieuw) aan te leren. Kortom: gedrag is beïnvloedbaar door effectief te reflecteren op je eigen gedrag. De dienstverlening van Falke & Verbaan is erop geijkt dat de medewerker steeds meer zelf in de regie komt. Een trend die al bij veel organisaties is ingezet doormiddel van empowerment en zelforganisatie. De medewerker komt dus veel meer centraal te staan als het gaat om kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid in het kader van inzetbaarheid, verzuim en gedrag. Bij de verzuimaanpak verschuift het accent steeds meer van ‘aanspreken op’ naar ‘bespreken met’ en het gezamenlijk formuleren van gedragsafspraken(codes). Om eigenaarschap te stimuleren bij werknemers is het nodig om als organisatie vanuit één heldere gedragsmatige visie te werken, waarbij randvoorwaarden ondersteunend dienen te zijn aan de visie.

Herkent u zich in bovenstaande en bent u als werkgever goedbedoeld toch teveel aan het curlen? Dan begeeft u zich mogelijk op glad ijs en is het tijd om afscheid te nemen van de bezem.

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email