De impact van het inkoopproces

In blog 2 van deze serie over de ontwikkelingen in de arbowereld lieten we al zien dat er grote bedrijfsartsen schaarste is. Dit heeft grote impact op hoe bedrijven arbodienstverlening kunnen inkopen. In tegenstelling tot het verleden zijn arbodienstverleners minder gericht op omzet maximalisatie maar eerder op rendement. Hierdoor maken zij andere keuzes en stoten […]

De Polder revitaliseert zichzelf: Een nieuw huis van sociale zekerheid?

Begin oktober 2018 stond in Het Financieele Dagblad een pleidooi van Harry van de Kraats, voorzitter van de AWVN,  voor een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor ZZP’ers. In hetzelfde blad brak hij een lans voor de vakbonden die nodig zijn voor het duurzaam functioneren van het poldermodel. Verderop in het blad gaat hij in op de pensioenhervorming […]