Organisaties zijn serieus bezig met de thema’s verzuim en inzetbaarheid maar openstaan voor blind spots is belangrijk.

Mirjam Kranendonck – Stafmedewerker Personeel – LOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs: “Binnen LOGOS begon ongeveer 3 jaar geleden, ondanks de ontwikkeling van diverse instrumenten, het verzuim te stijgen. Ik heb toen de training “Verzuimcijfers analyseren” gevolgd bij Falke & Verbaan met als doel het goed kunnen interpreteren van de verschillende verzuimmaten. Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie waren verzuimmaten waar ik mee bekend was. Ik was in mindere mate bekend met het percentage nulverzuim. Door erachter te komen dat deze maat iets zegt over de aan- of afwezigheid van een zogeheten “verzuimcultuur” binnen een organisatie, werd het makkelijker om het gesprek over verzuim te starten met de verschillende directeuren. Vanuit het bestuur waren we geïnteresseerd in het gedragsmodel van Falke & Verbaan en hadden we behoefte aan een structurele partner op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.

Als start van de samenwerking is besloten om een verzuim- en inzetbaarheidsanalyse uit te laten voeren door Falke & Verbaan. De analyse was een soort diagnose, het brengt de verbeterpunten in kaart, waarna je vervolgens gerichte acties kunt uitzetten. De analyse was duidelijk en helder geschreven en zorgde voor bewustwording, zeker doordat een externe partij deze had geschreven. Ik vond het van meerwaarde dat in een bijeenkomst met het MT de resultaten, naast schriftelijk, ook mondeling werden gepresenteerd door Falke & Verbaan.

Na de analyse is een start gemaakt met het trainen van de directeuren. Er ontstond bewustwording dat de gedragsmatige aanpak zich niet alleen richt op verzuim; het gaat eigenlijk over goed personeelsbeleid voeren, waarbij zowel de werkgever als de werknemer een verantwoordelijkheid heeft. Het was heel prettig om te merken dat bestaande instrumenten van LOGOS geïntegreerd werden met het gedragsmodel. Hierdoor was het niet weer iets nieuws dat ingevoerd werd maar sloot het aan op de bestaande instrumenten.  

Naast training hebben we ook ondersteuning gekregen van een verzuimcoach vanuit Falke & Verbaan. Zij ondersteunt op het moment dat het voor ons nodig is, op afroep. Directeuren vinden het erg prettig. Iedereen snapt het gedragsmodel theoretisch gezien maar het vormgeven in de praktijk is in het begin lastig. De verzuimcoach geeft concrete handvatten en dat is fijn.

De grootste verandering is dat directeuren erkennen dat verzuim een vorm van gedrag is en dat ziekte iets is wat je overkomt. Maar ook dat (verminderde) inzetbaarheid iets is wat de medewerker met zijn leidinggevende overlegt. Daarnaast zien we dat er meer duidelijkheid is met betrekking tot de rolverdeling en dat er meer gerichte vragen gesteld worden aan adviseurs door de directeuren.”

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email