Wij geloven dat door werkplezier te vergroten de tevredenheid van medewerkers toe neemt.

Wat was voor Florence de voornaamste reden om nu met verzuim aan de slag te gaan?

Bert Timmerman, directeur HR van Florence; ”We staan op dit moment en de komende jaren voor een enorm capaciteitsvraagstuk. Hiermee is spreken over inzetbaarheid meer dan ooit aan de orde. Het personeelsbestand vergrijst, dus verzuim en inzetbaarheid zijn van groot belang om nu en in de toekomst de kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen. De zwaarte van het werk neemt toe en er worden volcontinu diensten gedraaid. Dit valt vooral ook de oudere medewerkers zwaar.  We willen graag naar een lager verzuim, niet alleen omdat er dan meer mensen op de werkvloer zijn, maar vooral ook omdat onze ambitie is onze mensen plezier te laten ervaren in hun werk. Dat is ook een speerpunt in ons HR-beleid; het aanspreken van talenten van mensen, dat zien wij ook als een manier om duurzaam met inzetbaarheid aan de slag te zijn en het verzuim te verminderen. Wij geloven dat door werkplezier te vergroten de tevredenheid van medewerkers toe neemt. Dit draagt weer bij aan een betere samenwerking en daarmee uiteindelijk aan een nog betere kwaliteit van zorg voor onze cliënten”.  

Als je nu kijkt naar Falke & Verbaan als samenwerkingspartner, hoe zou je onze aanpak omschrijven?

“Die omschrijf ik als ‘prettig zakelijk’. Falke & Verbaan drijft niet mee met de opdrachtgever, jullie staan echt voor een eigen opvatting, jullie visie. Daarmee houden jullie ons op dat vlak echt een spiegel voor. Ik bemerk bij Falke & Verbaan standvastigheid; jullie werken vanuit een overtuiging. Het woord dat bijvoorbeeld goed past bij de opgeleverde analyse die jullie voor Florence hebben gemaakt is ‘doorwrocht’, het stuk gaf echt stof tot nadenken. Hetgeen we teruglazen in het rapport was niet altijd ‘leuk’ om te lezen maar we zijn er wel van overtuigd dat dit ons verder gaat brengen en we zien de deuren naar verschillende oplossingen”.

Wat is één van de belangrijkste inzichten uit het rapport?

“Voor mij was het meest waardevol de samenhang in het rapport. De boodschap van Falke & Verbaan was; als je ergens voor kiest dien je dit ook op alle lagen binnen je organisatie, strategisch, tactisch en operationeel, door te vertalen. Het gaat uiteindelijk om richten, inrichten en verrichten. Want als je voor een visie kiest, dan dien je vervolgens goed na te denken over de inrichting van het verzuimproces, maar ook of iedereen voldoende is uitgerust om vanuit deze visie te werken. Hierin gaat het uiteindelijk ook over gezamenlijke taal. De optelsom van al deze zaken is de sleutel tot succes, is nu ook mijn overtuiging”. 

Wanneer je nu kijkt naar de voorgestelde vervolgstappen in dit traject, wat gaat dan voor Florence het meeste opleveren?

Dat we de gedragsmatige visie echt adopteren, dat we met elkaar echt hetzelfde gaan doen en dezelfde taal gebruiken. Dan gaat het echt draaien. We zullen duidelijke (gedrags-)afspraken moeten maken en deze moeten blijven herhalen, om zo de visie te borgen. Ook zie ik het voordeel dat het ‘sturen op gedrag’ niet alleen gaat over het onderwerp ‘verzuim’, het gaat veel breder. Daarmee kunnen we straks trots zeggen; “Dit is onze cultuur.”

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email