Van een dialoog in beperkingen, naar een dialoog in mogelijkheden.

In gesprek met Roy Brouwer (P&O Adviseur) & Anique van der Horst (P&O Adviseur)

Wat was jullie adviesvraag aan Falke & Verbaan?

“Het begin van de samenwerking met Falke & Verbaan dateert vanuit medio 2016. Toen heeft Falke & Verbaan het MT in eerste instantie geholpen met het neerzetten van een heldere gedragsmatige visie op verzuim. Daarna heeft Falke & Verbaan onze leidinggevenden getraind. Dit doet Falke & Verbaan overigens tot op de dag van vandaag nog steeds, zowel in het kader van borging als onboarding. Alhoewel de aandacht in eerste instantie uitging naar het leidinggevend kader heeft ook de medewerker een belangrijke rol in het terugdringen van het verzuim. In het verlengde hiervan hebben wij Falke & Verbaan gevraagd te ondersteunen in het bespreekbaar maken van het thema verzuim op onze locaties.”

Wat voor activiteiten hebben jullie met medewerkers ondernomen?

“Door middel van op maat gemaakte bijeenkomsten heeft Falke & Verbaan bijgedragen aan de bewustwording onder medewerkers. Ze hebben ons geholpen om op een andere manier naar het thema te kijken en het bespreekbaar te maken. Voorafgaand hebben we samen bekeken welke werkvormen goed aansluiten bij onze medewerkers. Alhoewel wij medewerkers bij indiensttreding al een brief sturen met onze visie op verzuim merkte je dat tijdens deze bijeenkomsten het kwartje pas echt viel.”

“Het mooie was dat op een locatie medewerkers zelf aangeven graag een vervolgsessie te willen. Op basis van deze vraag hebben wij samen met Falke & Verbaan in co-productie een vervolgsessie georganiseerd waarbij het team expliciet aan de slag ging met het maken van gedragsafspraken. Hierbij stond steeds centraal hoe collega’s, de leidinggevende en medewerker in verbinding kunnen (blijven) staan om de juiste dialoog te voeren. Van een dialoog in beperkingen naar een dialoog over mogelijkheden en wat er wel kan. Uiteindelijk met als doel optimaal zorg te kunnen leveren.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

“Wij hebben onze visie expliciet aangepast van gedragsmatig sturen op verzuim naar gedragsmatig sturen op inzetbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat iedereen spreekt vanuit mogelijkheden en dat we aan de voorkant de medewerker faciliteren om maximaal inzetbaar te zijn. Wij spreken bijvoorbeeld minder over het verzuimpercentage, maar meer over een inzetbaarheidspercentage of het percentage nulverzuim.”

Welke tip heb je voor anderen in de branche om verzuim aan te pakken?

“Ga en blijf in gesprek met de medewerker. Zoek de verbinding en voer vanuit daar de juiste dialoog. Centraal moet staan: hoe krijg je het voor elkaar dat leidinggevende en medewerker elkaar weten te vinden. Probeer daarnaast de medewerker te faciliteren waar mogelijk. Zo zetten wij bijvoorbeeld succesvol in op vrijwillige loopbaanmogelijkheden. Uiteindelijk moet iemand immers met plezier aan het werk zijn. Een waardevolle toevoeging hierbij was de dialoogsessie die Falke & Verbaan organiseerde. Hier gingen we met branchegenoten in gesprek over best-practices.”

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email