Wat is er met de WIA aan de hand?

De WIA-instroom is in 2016 met 13% gestegen ten opzichte van 2015. Dat is de grootste WIA-stijging sinds 2010. Het UWV onderzoekt wat de belangrijkste oorzaken zijn van deze stijging en voor zover nu bekend is de stijging voor ruim 25% te verklaren door een toename van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in combinatie met de stijging van de gemiddelde leeftijd van deze groep. Het aantal 60-plussers in loondienst en WW’ers is tussen 2012 en 2014 toegenomen van 394.000 naar 474.000 en in 10 jaar tijd is de gemiddelde uittreedleeftijd van 61 jaar naar 64 jaar en 5 maanden gestegen. Dit heeft tot gevolg dat de WIA-instroom van 60-plussers tussen 2014 en 2016 met bijna 30% is gestegen van 5.289 naar 7.551. De afgelopen jaren zijn er dus steeds meer ouderen, met een grotere kans op arbeidsongeschiktheid, actief op de arbeidsmarkt. Een reden om de ontwikkeling van de WIA-instroom van oudere werknemers nauwlettend in de gaten te houden, aldus Minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid in zijn kamerbrief van afgelopen december.

Wat kunnen werkgevers en werknemers hieraan doen?

Het is essentieel dat werkgevers en werknemers een cultuur creëren om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over een goede gezondheid of kennis en vaardigheden op peil houden, maar is vooral een kwestie van het verbeteren van de dialoog tussen werkgever en werknemer ten aanzien van gedrag en inzetbaarheid. Zoals Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn kamerbrief benadrukt, is het belang van investeren in duurzame inzetbaarheid onverminderd groot. Steeds meer bedrijven en ook werkgevers- en werknemersorganisaties nemen maatregelen om daadwerkelijk een cultuurverandering binnen organisaties te laten plaatsvinden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Vaak ontbreekt het organisaties aan effectieve maatregelen die maken dat medewerkers echt productiever, gezonder en met meer plezier aan het werk gaan en blijven. Eén panklare oplossing lijkt er simpelweg niet te zijn en de oplossing lijkt vooral te zitten in het bieden van maatwerk. Uiteindelijk is het optimaliseren van de balans tussen werk en persoon – ofwel het verhogen van werkplezier en de aansluiting met de arbeidsmarkt– de sleutel tot succes.

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email