We maken nu echt onderscheid tussen ziek en verzuim; dit zijn echt twee verschillende dingen.

Falke & Verbaan in gesprek met Hanneke Hoek, HR-adviseur bij het Hoogheemraadschap van Rijnland: In 2018 bestond er volgens de directie onvoldoende aandacht voor verzuim. Daarom hebben we een integraal verzuim traject ingezet, begeleid door Falke & Verbaan. Het resultaat is dat het verzuimpercentage is gedaald naar 4,0%. We maken nu het onderscheid tussen ziek en verzuim; dit zijn echt twee verschillende dingen. Het gesprek gaat veel meer over: “wat kan je nog wel?” en daarbij benaderen we de bedrijfsarts als adviseur.

Welke interventies hebben het meeste bijgedragen aan die verandering?

Voor verandering is commitment van de directie noodzakelijk. Tijdens de Workshop Consensusvorming heeft de directie de aanpak omarmd. Daarvoor had verzuimbegeleiding te weinig urgentie. Na de Workshop Consensusvorming hebben we trainingen ingezet voor de managers. Deze waren echt een eyeopener en voor sommigen ook een grote stap. Dankzij het bespreken van casuïstiek en het inzetten van verschillende spelvormen is het steeds meer gaan leven. De medewerkers hebben wij vervolgens zelf meegenomen in onze visie op verzuim, Falke & Verbaan heeft ons geholpen om dit goed uit te kunnen dragen. In het gehele traject heeft Falke & Verbaan ons ook inzicht gegeven in een effectieve rolverdeling. Zo is de rol van de bedrijfsarts een meer adviserende geworden. De manager en de medewerker pakken steeds meer samen de regierol.

Welke tips heb je voor andere organisaties in jouw branche?

De gedragsmatige aanpak heeft ons verder geholpen. Met de stuurinformatie en het stellen van targets houden we vinger aan de pols. Tot slot heeft ook de projectgroep (TPC) – die tijdens de Workshop Consensusvorming in het leven is geroepen – voor ons gewerkt om het traject goed te monitoren en te borgen, wat erg belangrijk is om de visie goed te kunnen implementeren.

Al met al is het ons goed gelukt om de visie en aanpak eigen te maken. Het is niet meer de visie van Falke & Verbaan, maar van het Hoogheemraadschap. Wij zijn een tevreden klant!

Deel dit artikel met je collega's

LinkedIn
WhatsApp
Email