Bedankt voor uw aanmelding

Wij hebben uw ingevulde formulier in goede orde ontvangen. U ontvangt zo spoedig mogelijk reactie van ons. Heeft u eerder vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag ter woord.

Gedragsmatige visie

Verzuim lijkt zo’n simpel begrip: iemand verzuimt van zijn werk omdat hij ziek is en als hij weer beter is komt hij weer werken. In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te zijn. De keuze om al dan niet te verzuimen wordt in een belangrijke mate bepaald door de sociale omgeving. Een belangrijke component van deze sociale omgeving is werk; factoren als arbeidstevredenheid, aanwezigheidsmotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spelen dan ook een belangrijke rol bij verzuim. Falke & Verbaan beschouwt verzuim dan ook als een uitkomst van keuzes die door de werkgever en medewerker worden gemaakt. Verzuim zien wij om die reden als een vorm van beïnvloedbaar gedrag; gedrag van de medewerker en gedrag van de organisatie. Uit onze jarenlange ervaring en expertise blijkt dat een integrale benadering, waarbij alle betrokken partijen worden meegenomen in de cultuurverandering, altijd tot de beste resultaten leidt.

Integrale aanpak

Onze aanpak; een ‘integraal verzuimtraject’, is een combinatie van onderzoek en advisering, koersbepaling, (online) leren en ontwikkelen van management en medewerkers en borgingsactiviteiten. Ten behoeve van een zo groot mogelijk draagvlak worden alle belangrijke partijen die een rol hebben ten aanzien van inzetbaarheid binnen uw organisatie (medewerker, leidinggevende, bedrijfsarts, management, bestuur, HR en OR), betrokken.  In al onze activiteiten zijn wij erop gericht dat uw organisatie zo snel mogelijk volledig zelfstandig in staat zal zijn om de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten.

Wilt u weten wat voor uw organisatie een haalbaar verzuimpercentage is? Klik hier om de Verbaannorm in te vullen.

Neem contact met ons op!

We denken graag met u mee, laat in het formulier uw gegevens achter en we nemen contact met u op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ons werk

We zijn trots op wat we doen. Onze opdrachtgevers vertellen u graag wat we voor hen hebben kunnen betekenen.

Kennis en inspiratie

Kennis is er om te delen. Onze experts inspireren u graag en geven u handvatten over verzuim, gedrag, eigen regie en nog veel meer.