BLOG; ‘Ik weet het niet…, of toch wel?

In zijn laatste blog over amplitie ging Reijer Pille – n.a.v. een onderzoek van Prof. William Fleming – in op de effectiviteit van individuele interventies gericht op wellbeing en in hoeverre dit bij kan dragen aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar hoe zit het als medewerkers eenmaal (langdurig) zijn uitgevallen en […]

BLOG; ‘Amplitie’

In mijn vorige blog kondigde ik al aan dat voor een effectief verzuim- en duurzaam inzetbaarheidsbeleid het verstandig is om ook te kijken naar de vier pijlers van amplitie. Die pijlers worden in de literatuur vaak als volgt benoemd: Volgens ons is het zinvoller om eerst te kijken waar het bij deze pijlers echt om […]

BLOG; ‘Is verzuim het nieuwe taboewoord aan het worden?’

Falke & Verbaan Verzuim en Gedrag

Wat doen mensen als ze ergens last van hebben waar ze moeilijk grip op kunnen krijgen? Dan zijn ontkennen en doodzwijgen mechanismen om ermee om te gaan, of beter gezegd, om er niet mee om te hoeven gaan. Na verloop van tijd wordt het probleem zo groot dat je in je voortbestaan bedreigd wordt. Datzelfde […]

BLOG; ‘Veranderbereidheid in organisaties; coaching van leidinggevenden.’  

Niet zelden hoor ik de termen ‘De aap komt toch vaak bij de leidinggevenden op de schouder’ en ‘handelingsverlegenheid’ wanneer ik met HR professionals praat over de praktische aanpak van gedragsaspecten in ver-zuimmanagement door leidinggevenden. Trainingen bieden duidelijke richtlijnen, praktische tools en gespreksvaardigheden om effectief te communiceren en te handelen. Echter, de daadwerkelijke verandering in […]

Specifieke positieve feedback is de kracht van POW.

‘Ik krijg er energie van om deelnemers inzicht te geven in de kracht van het eigen kunnen’, vertelt Stephanie. En dat is precies waar de workshopreeks Perspectief op Werk (POW) aan bijdraagt. Deze workshopreeks is voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen, met als belangrijkste doel het (duurzaam) hervatten van […]

BLOG; ‘De waarde van loonwaarde’  

Falke Verbaan dienst 3

Bij analyses van verzuimdossiers die wij voor vele en diverse organisaties doen, valt op dat er heel verschillend wordt omgegaan met het toekennen van loonwaarde aan re-integratie werkzaamheden van medewerkers. Daarbij viel op dat er nog veel onbekend is bij werkgevers over het hoe en waarom, de nut en de noodzaak en de verplichtingen rondom […]

BLOG; ‘Arbodienst proforma opgezegd, en nu?’

Falke & Verbaan Verzuim en Gedrag

In onze vorige blog hebben wij het gehad over de gebruikelijke proforma opzegtermijn bij arbodienstverlening. Hierin was de boodschap dat er eerst goed gekeken wordt naar de huidige afspraken met de arbodienst, alvorens uit onvrede het contract te beëindigen. Vandaag gaan we nog wat dieper op deze materie in, met de ervaringen van onze consultants […]

BLOG; ‘Samen sterker; van verplichting naar betrokkenheid.’  

falke verbaan dienst 2

Het Wet verbetering poortwachter (WvP) proces wordt soms gezien als een administratieve verplichting. Vanuit de gedragsmatige visie kan de WvP ook gezien worden als een meer mensgerichte benadering. Vanaf 1 juli 2023 is ook hier weer wettelijk een stap in gezet. Het is nu verplicht om tijdens de re-integratie in een plan van aanpak of […]

BLOG; ‘Arbodienst opzeggen, of betere afspraken maken?’  

Het is weer de tijd dat de opzegtermijnen voor arbodienstverlening leiden tot proforma opzeggingen. Regelmatig zien we dat organisaties overwegen hun arbodienst vaarwel te zeggen. Meestal is de reden een mix van ontevredenheid over het hoge verzuim, maar nog vaker lijkt de ontevredenheid over de communicatie en terugkoppelingen belangrijker. Onduidelijke adviezen, schijnbare medicalisering van de […]