BLOG; ‘Van zero loonsancties naar zero verzuim?’

Falke Verbaan dienst 3

Onlangs werd ik via een internetconsultatie uitgenodigd om commentaar te geven op een voorgestelde wijziging van het toetsingskader rond de Wet verbetering poortwachter. Hierin is het voorstel van het Ministerie SZW om werkgever en werknemer op drie momenten tijdens arbeidsverzuim hun visie te laten geven op het re-integratie proces. Deze momenten zijn: – Bij het […]

BLOG; Bedrijfsarts en preventie, een illusie?

Falke & Verbaan Verzuim en Gedrag

Onlangs kwam ik bij mijn huisarts voor mijn jaarlijkse griepprik. Een mooie reden om kennis te maken met mijn nieuwe huisarts. Ze had kortgeleden samen met een collega de praktijk van mijn oude huisarts overgenomen. Tot mijn schrik vertelde ze mij: ‘Ik zie u nu voor het eerst, maar dit is ook meteen de laatste […]

Eigen regie model springlevend maar niet voor iedereen.

Onlangs kwamen we een publicatie tegen van HR-Navigator, voorheen bekend onder de naam Arbokiezer. Deze organisatie adviseert klanten bij de selectie van arbodiensten. De klanten kunnen kiezen uit een geselecteerde groep arbodiensten.  Deze selectie van dienstverleners werkt veelal niet volgens de uitgangspunten van het eigen regie model en zij betalen HR-navigator om door middel van […]

Falke & Verbaan bestaat 30 jaar

Onze organisatie bestaat in 2022 dertig jaar. Dertig spannende jaren, op een gebied dat voortdurend in beweging is en waarin wij steeds in de voorhoede staan van allerlei veranderingen op het terrein van HR, inzetbaarheid en sociale zekerheid. Op het moment van het ontstaan Falke & Verbaan als baanbrekend adviesbureau op het gebied van gedrag […]

Toename verzuim in de zorg; Corona of gebrek aan perspectief?

De Vernet cijfers over het derde kwartaal laten opnieuw een forse toename van het verzuim zien. Opvallend is echter dat het verzuim in de duurcategorieën tot 365 dagen in alle sectoren in de zorg weliswaar hoog maar stabiel is. Als we kijken naar onze eigen ervaringen bij onze klanten in de zorg dan zien we […]

De dag van een consultant bij Falke & Verbaan

De dag begint met mail en regelzaken. Via ons netwerk een nieuwe klant: kunnen wij meedenken in een aantal van hun (geanonimiseerde) re-integratiedossiers. Is de aanpak wel gedragsmatig, hoe verloopt de onderlinge samenwerking, doen we (werkgever en werknemer) wel genoeg, lopen we risico op loonsanctie en hoe zit het met de naleving van de regels […]

Arbodienstverlening onder de loep

Het is ons opgevallen dat we de laatste tijd meer vragen binnenkrijgen met betrekking tot arbodienstverlening. Het zette ons aan het denken en de toename in vragen lijkt gelijk te vallen met het afzwakken van de coronacrisis. Veel bedrijven lijken – nu de crisis op z’n eind loopt – toch hun arbodienstverlening weer eens tegen […]

Whitepaper: Grip op verandering

Wat hebben het verhogen van inzetbaarheid en verandermanagement met elkaar gemeen? Ondanks dat een gedragsmatige aanpak van verzuim en inzetbaarheid steeds populairder wordt, merken wij dat organisaties nog altijd moeite hebben om deze aanpak effectief te implementeren. Regie nemen over de eigen inzetbaarheid betreft een cultuurverandering. Deze verandering bereik je niet na het organiseren van […]

De dag van een consultant bij Falke & Verbaan

De dag begint met mail en regelzaken. Via ons netwerk een nieuwe klant: kunnen wij meedenken in een aantal van hun (geanonimiseerde) re-integratiedossiers. Is de aanpak wel gedragsmatig, hoe verloopt de onderlinge samenwerking, doen we (werkgever en werknemer) wel genoeg, lopen we risico op loonsanctie en hoe zit het met de naleving van de regels […]

Thuiswerken

Beste leidinggevende, wat heb je eerder laten liggen waardoor je nu moet controleren? Het was begin deze maand in het nieuws: werkgevers die medewerkers via monitoringssoftware in de gaten houden om te kijken of ze thuis wel echt aan het werk zijn. Nou ja, aan het werk, of ze ingelogd zijn en hoeveel toetsen ze […]