De koers naar een passend verzuimbeleid.

Sinds 1 januari 2021 werkt Sandra de Leeuw als manager HR, Pedagodiek en Kwaliteit bij Kinderopvang 2Samen. Toen Sandra in januari 2021 bij Kinderopvang 2Samen aan de slag ging, werd haar al snel duidelijk dat er meer aandacht moest worden besteed aan het verzuimbeleid. Er was een hoog verzuim binnen de organisatie en ook een […]

Wij focussen op preventie, zo dat onze medewerkers blij inzetbaar blijven.

Wat was voor  KraamZus de aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan? Chantal Dominicus – van Raam, algemeen directeur: “KraamZus BV ondersteunt jonge gezinnen met het geven van één kraamverzorgende in de kraamtijd. De organisatie bestaat uit circa 600 medewerkers en is ruim een jaar geleden gestart met een samenwerking met Falke & […]

Het gaat niet over verzuim, het gaat over het voeren van het juiste gesprek.

Wat was voor  Rijnstate de echte aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan? Selma Wilkeshuis, HRM adviseur en verzuimspecialist bij Rijnstate: “Binnen Rijnstate zijn we in 2017 begonnen om het denken over inzetbaarheid te veranderen. We willen met elkaar continu aandacht hebben voor de balans, werkdruk/ werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Dit heeft o.a. […]

Door aandacht meer grip op verzuim

“De trainingen hebben leidinggevenden meer zelfvertrouwen gegeven waardoor verzuim veel minder gezien wordt als iets negatiefs” Falke & Verbaan Groep in gesprek met Melithsa Demmers, Directeur HR bij Praxis: “In 2018 zagen we het verzuim stijgen, we hadden geen grip op langdurige dossiers en de kosten waren hoog. Daarnaast hadden we behoefte aan ondersteuning bij […]

Het gedragsmodel paste goed bij onze visie.

Wat was voor jullie de aanleiding om ondersteuning te vragen aan Falke & Verbaan? Enkele collega’s kende Falke & Verbaan van andere organisaties. Het gedragsmodel paste daarnaast goed bij de visie en kernwaarden van TanteLouise. Binnen TanteLouise staat de gelukkige medewerker centraal en daar draagt eigen regie kunnen nemen zeker aan mee. Hoe zou je […]

Het warm zakelijke gesprek aangaan.

Falke & Verbaan in gesprek met Alma Groothedde, HR manager bij het Alexander Monro Ziekenhuis: De aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan was niet zozeer het verzuimpercentage maar de rolonduidelijkheid. Met als voornaamste aandachtspunt de casemanager rol van leidinggevenden op het gebied van verzuimbegeleiding. Vanuit het ziekenhuis was de keuze al gemaakt […]

Organisaties zijn serieus bezig met de thema’s verzuim en inzetbaarheid maar openstaan voor blind spots is belangrijk.

Mirjam Kranendonck – Stafmedewerker Personeel – LOGOS Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs: “Binnen LOGOS begon ongeveer 3 jaar geleden, ondanks de ontwikkeling van diverse instrumenten, het verzuim te stijgen. Ik heb toen de training “Verzuimcijfers analyseren” gevolgd bij Falke & Verbaan met als doel het goed kunnen interpreteren van de verschillende verzuimmaten. Het verzuimpercentage en […]

Van een dialoog in beperkingen, naar een dialoog in mogelijkheden.

In gesprek met Roy Brouwer (P&O Adviseur) & Anique van der Horst (P&O Adviseur) Wat was jullie adviesvraag aan Falke & Verbaan? “Het begin van de samenwerking met Falke & Verbaan dateert vanuit medio 2016. Toen heeft Falke & Verbaan het MT in eerste instantie geholpen met het neerzetten van een heldere gedragsmatige visie op […]

Het gaat om de juiste aandacht voor de medewerker, aansluiten bij je eigen visie.

Wat was voor Zorggroep Sint Maarten de echte aanleiding om met verzuim aan de slag te gaan? Annemiek Stegge: Adviseur HRM / Martine van Dormolen: Adviseur Communicatie: “ We merkten dat onze werkwijze rondom verzuim niet paste bij onze visie ‘Deel je leven’ waarin aandacht, verbinding en wederkerigheid kernbegrippen zijn. We hadden een hoog verzuimcijfer en […]